Köroğlu – Düğmele Düğmele

Pişman oldum ben bu hale
Yavru göğsünü düğmele
Bağlandım güle bülbüle
Hele düğmele düğmele
Kapa koynunun içini
Çekerim burdan göçümü
Affeyle benim suçumu
Yürü düğmele düğmele
Al kibar başlı bürünür
Saçağı yere sürünür
Bahçende güler görünür
Hele düğmele düğmele
Oturmuş bade içersin
Dostun düşmanın seçersin
Bizim illerde açarsın
Şimdi düğmele düğmele
Köroğlu der ki n'idersin
Akıl baştan al gidersin
Çamlıbel'de sarfedersin
Şimdi düğmele düğmele

Köroğlu – Dinleyin Ağalar Dinleyin Beyler

Dinleyin ağalar dinleyin beyler
Sorarım bunları bir gün olur ki
Adam olup koç Kırat'a binişim
Kırarım belini bir gün olur ki
Ben yükümü dağ başına çözersem
Sıra sıra koç yiğidi dizersem
Yiğitler elinden bade süzersem
Ararım bunları bir gün olur ki
Al yanağım kızıl kana bulandı
Akan kandan coşkun sular bulandı
Düşman ne söyledi paşam inandı
Sorarım sizlerden bir gün olur ki
Ben Yusuf Bey idim kendi başıma
Düşürürdüm koç yiğidi peşime
Küçük Ali'm çıkar dağlar başına
Ararım sizleri bir gün olur ki

Köroğlu – Dinleyin Ağalar (Hoy Günü Bugün)

Dinleyin ağalar meydan açıldı
Vurun yiğitlerim hoy günü bugün
Koç yiğitler bugün için seçildi
Vurun yiğitlerim hoy günü bugün
Bu meydana yalın kılıç inmeli
Naramızdan düşmanımız sinmeli
Kötü ağlamalı dost sevinmeli
Vurun yiğitlerim hoy günü bugün
Köroğlu der yurdum Çamlıbel dağı
Tutun yiğitlerim sol ile sağı
Düşmanın bağrına atın mızrağı
Vurun yiğitlerim hoy günü bugün

Köroğlu – Dinle Sözlerimi Han Oğlum Ayvaz

Dinle sözlerimi han oğlum Ayvaz
Yükletin kervanı dengine bakın
Erlik meydanına girdiğin zaman
Kuşanın kılıcı cengine bakın
Düşmanın üstüne eyledim akın
Geri dönüşüm yok zamanım yakın
Fakir fukarayı incitmen sakın
Mal yemez tamahkar zengine bakın
Köroğlu her zaman kurdu meydanı
Ben bilirim yahşi ile yamanı
Aman dileyenden kesme amanı
Dertli olanların derdine bakın

Köroğlu – Derya Altı Biner Demir Doludur

Derya altı biner demir doludur
Meydana girende aslan canlıdır
Özü bir han kendi İsfahanlı'dır
Şimdi koca beyim yanında gerek
Ah dedi ben bu zevkimi artıran
Tek başına bir Halebi batıran
Beş dünya güzelin seçip getiren
Şimdi Celal Beyim yanımda gerek
Gürcistan elinden amane kaldı
Şam ile Halep'ten bir şikar aldı
Aslı Polat oğlu Mısır'dan geldi
Bıyıklı Yusuf um yanımda gerek
Kılıç çekip ordulara saldıran
Acem şahın bayrağını aldıran
Şeşber atıp bedenleri böldüren
Kizir Mustafa Bey yanımda gerek
Köroğlu zındanda ne olur hali
Yurdumu görmezsem olurum deli
Cepken hezeranlı eli cidalı
Yiğit İsa Balı'm yanımda gerek

Köroğlu – Derelerde Biter Söğüt

Derelerde biter söğüt
Anasından almış öğüt
Araplar da olur yiğit
Ayvaz burdan kaçtı sandım
Kırat'ıma vurdum haşa
Dengime almam bey paşa
Ayvaz doldur yaldız şişe
Ayvaz dolu içti sandım
Ayvaz giyer dolama
Ayvaz'a durun selama
Bir nur doğmuş bu aleme
Ayvaz göğsün açtı sandım
Köroğlu meyinden içen
Ak yüzünden kara saçan
Ayvaz içmiş gelip geçen
Can bedenden uçtu sandım

Köroğlu – Demirc’oğlum Yerinde Mi

Gökten uçan telli turnam
Bizim beyler yerinde mi
Türlü tevri cenge giren
Demirc'oğlum yerinde mi
Suratı aslan suratlı
Görmedim öyle heybetli
Yedi çift camız kuvvetli
Demirc'oğlum yerinde mi
Belindedir altın divit
Cihana verirdi öğüt
Sözü merttir kendi yiğit
Demirc'oğlum yerinde mi
At yürütür eşkin eşkin
Zor düşmanı eyler şaşkın
Kendi yiğit özü pişkin
Demirc'oğlum yerinde mi
Yalan Koç Köroğlu yalan
Ülkelere verdim talan
Dar günümde yoldaş olan
Demirc'oğlum yerinde mi

Köroğlu – Daima Böyledir Dünyanın İşi

Daima böyledir dünyanın işi
Kişi ettiğini bulur demişler
İstersen eylik et istersen kemlik
Ettiğin başına gelir demişler
Çeken bilir daim derdi firağı
Söndürmek olur mu yanan çırağı
Sakın bir kimseye kurma tuzağı
Kişi ettiğine düşer demişler
Köroğlu düşmüştür gama savaşa
İster elli yaşa ister yüz yaşa
Her ne eder isen o gelir başa
Mukadder yerini bulur demişler

Köroğlu – Dağlar Koynunda Koynunda

Nice yiğitler beslenir
Dağlar koynunda koynunda
Alıcı kuşlar seslenir
Dağlar koynunda koynunda
Dolandım dağlar başına
Düşmanlar çıktı karşıma
Kim dayanır savaşıma
Dağlar koynunda koynunda
Gahi durdum gahi estim
Beylerin yolunu kestim
Zalimlere benim kastım
Dağlar koynunda koynunda
Yola durdum vurdum kervan
Çekip soydum çok bezirgan
Zalimlere yutturdum kan
Dağlar koynunda koynunda
Sefer eyledim her yana
Beyleri getirdim cana
Kırat'ım benzer ceylana
Dağlar koynunda koynunda
Dağa çıktım serden geçtim
Meclis kurdum bade içtim
Çamlıbel'e konup göçtüm
Dağlar koynunda koynunda
Han Ayvaz benimle bile
Esir çektim Çamlıbel'e
Koç Köroğlu düştü dile
Dağlar koynunda koynunda

Köroğlu – Dağlar Hiç Görmediniz Mi

Hey ağalar behey beyler
Yitti yar görmediniz mi
Al karalı mor sümbüllü
Dağlar görmediniz mi
Aslı huridir sorana
Boyu benzer dal fidana
Cerana benzer cerana
Dağlar hiç görmediniz mi
Oturmuşlar hanım gibi
Kına yakmış kanım gibi
Yar yitirmiş benim gibi
Dağlar hiç görmediniz mi
Oturmuşlar oymak oymak
Hiç olur mu yare doymak
Dil şeker lebi kaymak
Dağlar hiç görmediniz mi
Övün Koç Köroğlu övün
Taşlar al bağrına dövün
Bir yar yitirdim ben bugün
Dağlar hiç görmediniz mi

Köroğlu – Çıktım Şu Alemi Seyran Eyledim

Çıktım şu alemi seyran eyledim
Açılmış baharı gülü dağların
Sökülmüş bendleri cuşu yenilmez
Çağlayuban akar seli dağların
Yiğit atına binmese yakınır
Yüreğinde olan elbet çekinir
Kar yağar da dört köşesi yekinir
Yol vermez aşmaya yeli dağların
Aslanı kaplanı yanar yolunur
Şikar almış alçağına dolanır
Yel estikçe safasından salınır
Aheste aheste dalı dağların
Ben kamilim zerresine ermişim
Baharında gonca gülün dermişim
Mürvetsiz beylerden eyi görmüşüm
Yiğidi yaldırır ah dağların
Köroğlu eydür sende tasa olmaz
Yüreğinde aşkı olan yenilmez
Çok dövüşler olur kimseler bilmez
Söylemeye yoktur dili dağların

Köroğlu – Çekerim Senin Nazını

Çekerim senin nazını
Getir öpeyim yüzünü
Göreydim senin özünü
Bağda açan gül olaydı
Düldül'e benzettim donun
Düşmana uğrattım yolun
Açılır kanadın kolun
Gidişin bir yel olaydı
Yoluna koydum bu canı
Dolaşalım tüm meydanı
Yola sürmek için seni
Kamber gibi kul olaydı
Söyle hey Köroğlu söyle
Kırat'ın methini eyle
Senin susadığın yerde
Aras gibi sel olaydı

Köroğlu – Çar Köşe Fani Dünyada

Çar köşe fani dünyada
Koç yiğitler olmasaydı
Dünyayı zulmet alırdı
Ağlayanlar gülmeseydi
Dünyayı zulüm alırdı
Gün doğmaz öyle kalırdı
Aşıklar mecnun olurdu
Sevdiceğin görmeseydi
Sevdiğim karşımda salın
Bilmez misin aşık halin
Yare gönderdiğim gülün
Yapracığı solmasaydı
Vur ha Koç Köroğlu vur ha
Yar derdini derman ala
Ölüme bulurdum çare
İzin Hak'tan olmasaydı

Köroğlu – Çamlıbeller Bizim Eller Aşkolsun

Bereket çok hakkın nazargahısın
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Gerçek yiğitlerin seyrangahısın
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Çayırların çimenlerin göllerin
Boz bulanık taşar akar sellerin
Çoktur senin eğlenecek yerlerin
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Yollar kesen yağız kurdun var mıdır
Beller büken çokça merdin var mıdır
Çarh elinden acep derdin var mıdır
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Bahar gelip yaprak yeşil olunca
Gönlüm coşar seni böyle görünce
Yeni baştan selam olsun varınca
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun
Er değildir seni görüp coşmayan
Yürek değil bir solukta taşmayan
Köroğlu der arap atla aşmayan
Çamlıbeller bizim eller aşkolsun

Köroğlu – Çamlıbel’e Süreyidim Yolunu

Çamlıbel'e süreyidim yolunu
Altınlardan nalladayım nalını
Üç güzele dokutayım çulunu
Alma gözlü kız perçemli Kır-Atım
Başını başımdan yukarı tutar
Haykırır köpüğü başından atar
Kaçarsa kurtulur kovarsa tutar
Alma gözlü kız perçemli Kır-Atım

Köroğlu – Çamlıbel’e Süreyidim (Yeldirme)

Kıratım Meydan Yerinde
Gezer Horlayı Horlayı
Bir Kötü Az Bir Kavgadan
Kaçar Zorlayı Zorlayı
Kırata Yakışır Bunlar
Yiğit Giyer Demir Donlar
Ağ Gövdeden Kızıl Kanlar
Akar Şorlayı Şorlayı
Köroğlu Der Al Kanları
Yere Serer Çok Canları
Eğri Kılınç Düşmanları
Kırar Parlayı Parlayı

Köroğlu – Çalın Kılıncı (Ay Yansın Ağalar)

Ay yansın ağalar güneş tutulsun
Parladı parladı çalın kılıncı
Oklar gıcırdasın ayyuka çıksın
Mevla'nın aşkına çalın kılıncı
Durmayın orada kargı kucakta
Dolansın yiğitler köşe bucakta
Bir savaş edelim kelle kucakta
Şehitler aşkına çalın kılıncı
Koç yiğitler melemeli dev gibi
Düşman kanı devrilmeli dağ gibi
Dest vurup avını almış bey gibi
Haykırı haykırı çalın kılıncı
Koç yiğitler bu kış burda kışlasın
Yılan dili eğri hançer işlesin
Kafir düşman el'amana başlasın
Kaçanı göndermen basın kılıncı
Koç yiğitler düğün bayram eylesin
Küheylan kişnesin aygır oynasın
Kazanlarda adam kanı kaynasın
Esir etmek yok ha çalın kılıncı
Yürü yiğit beyler namınız kalsın
Kelle getirenler bahşişin alsın
Öldürün atların hep yayan kalsın
Yaya kalana da çalın kılıncı
Koç Köroğlu girdi meydan almaya
Nara vurup düşmanına dalmaya
Yemin ettim yedi derya dolmaya
Doldurun denizi basın kılıncı

Köroğlu – Coştu Deli Gönül

Coştu deli gönül gayrı yenilmez
Çıkıp yaylalara gitmek görünür
Gezemez oldum ardan namustan
Hep elden geleni etmek günüdür
Yiğit ata binmeyince eğlenmez
Yüreğimde yaram vardır onulmaz
Coştu deli gönül coştu yenilmez
Çıkıp da bir semte gitmek görünür
Köroğlu der divaneyim deliyim
Taşkın akar karlı dağlar seliyim
Berat ile bir yavrunun kuluyum
İkiden de birin etmek görünür

Köroğlu – Canım Kırat Gözüm Kırat

Canım Kırat gözüm Kırat
O bakışın durur m'ola
Ismarladım Han Döne'ye
Kem gözlerden korur m'ola
Hani Şirin Döne'm hani
Dost ile düşmanı tanı
Kırat ile Ayvaz Han'ı
Bu gözlerim görür m'ola
Kırat'ı besledim körpe
Bir sıçrarsa çıkar sarpa
Her seherde beş tas arpa
Şirin Döne'm verir m'ola
Derelerde biter kamış
Uzar gider vermez yemiş
Nalı altın mıhı gümüş
Kırat bağlı durur m'ola
Beygire binilmez kötü
Kurusun dağların otu
Koç Köroğlu'nun Kırat'ı
Sarhoş sarhoş yürür m'ola
Kör

Köroğlu – Canım Kırat (Olaydı)

Canım Kırat gözüm Kırat
Şu ortalık düz olaydı
Koçaklar iki yanımda
Düşman yüz be yüz olaydı
Beylerden aldım haracı
Bezirganlar verir bac'ı
Çekeydim eğri kılıcı
Dere tepe toz olaydı
Kırat'ımı gezdirirken
Düşmanımı ezdirirken
Irmaklarda yüzdürürken
Elimdeki saz olaydı
Yiğit meydana girende
Çekip bıyığı buranda
Sarraflar değer vuranda
Bin tümen bir söz olaydı
Köroğlu Çamlıbel'inde
Kalmışım elin dilinde
Dizginin benim elimde
Bir gün önce tez olaydı

Köroğlu – Canım Kırat (Gidelim)

Canım Kırat gözüm Kırat
Kaçıp çekilip gidelim
Her yanında çifte kanat
Uçup çekilip gidelim
Budur Kırat'ın durağı
Bilmez yakını ırağı
Ab-ı Kevser'dir sulağı
İçip çekilip gidelim
Köroğlu söyler ezeli
Bağlar döküyor gazeli
Silistre'den güzeli
Alıp çekilip gidelim

Köroğlu – Bugün Yiğitlerin Cengi Var

Çamlıbel erleri girdi sıraya
Bugün yiğitlerin cengi var cengi
Kılıç parlatanlar geldi buraya
Bugün yiğitlerin cengi var cengi
Çarhacılar bu meydana inmeli
Koçyiğitler arap ata binmeli
Nara atıp sağlı sollu dönmeli
Bugün yiğitlerin cengi var cengi
Topuzları savurmalı düşmana
Naralar salmalı girip meydana
Düşmanlar gelmeli burda amana
Bugün yiğitlerin cengi var cengi
Köroğlu der var mı bizim dengimiz
Şimdi belli olur yiğit hangimiz
Üç saat sürmeli bütün hengimiz
Bugün yiğitlerin cengi var cengi

Köroğlu – Bugün Yiğit Beylerimden

Bugün yiğit beylerimden
Dar günümdür yetişseler
Ak bilek kana bulanıp
Birbirine katışsalar
Kuluna yardımcı Mevla
Pazubent takmalı kola
Cıda kalkan alıp ele
Düşman ile vuruşsalar
Kurbanım yiğit koçuna
Bakmasın düşman suçuna
Bir sürü koyun içine
Aç kurt gibi girişseler
Düşmandan öcüm alınca
Şehre bir talan salınca
Kılınç kayıp kol kalınca
Topuz ile vuruşsalar
Koçaklarım Çamlıbel'den
Yürüseler sağdan soldan
Zindanda çektiğim halden
Hatırımı soruşsalar
İller eder bayram düğün
Bizimkiler gamlı bugün
Yarın tamam olur kırk gün
Bu günüme erişseler
Savaş günü tamam olup
Ortada sohbet dem olup
Küsülü varsa cem olup
Hepsi birden barışsalar

Köroğlu – Bugün Yeminliyim Döğüş Olmasın

Hey Bezirgan tez ol gönder bacımı
Köroğlu'nun sen görmedin gücünü
Alır koç yiğitler benim öcümü
Bugün yeminliyim döğüş olmasın
Tokat kervanından aldım bakırı
İncitmeyin fukarayı fakırı
Dinle söz Bezirgan gitme aykırı
Bugün yeminliyim döğüş olmasın
Bin lira göndersen ata nal olmaz
Bin daha göndersen çizme çul olmaz
Bin dahi göndersen yadigar olmaz
Bugün yeminliyim döğüş olmasın
Hey bezirgan gel dinle sen sözümü
Bilmiş ol alırım ben de bac'ımı
Daha sen görmedin benim gücümü
Bugün yeminliyim döğüş olmasın
Kişi halin bilse olur mu naçar
Tilkinin gönlünden şahinler geçer
Uyuz it kavgayı görünce kaçar
İsterim ki bugün döğüş olmasın

Köroğlu – Bugün Ben Bir Söz İşittim

Bugün ben bir söz işittim
Üstümüze paşa gelir
Bütün düşmanlarım bile
Asker almış koşa gelir
Hepimiz de Arap atlı
Konuşalım tatlı tatlı
İster olsun yüz bin atlı
Yalnız Ayvaz başa gelir
Köroğlu'm söyledi bunu
Cihanı kaplamış ünü
Bu günlerdir kavga günü
Köpük atlar coşa gelir

Köroğlu – Bu Ki Meydan Almaz (Meydanda)

Bu ki meydan almaz ondan zat olmaz
Beslemen beygiri arap at olmaz
Er olanlar düşmanına alt olmaz
Seri verir ser kurtarır meydanda
Koçyiğitler belli olur zatından
Kötü yuvarlanır düşer atından
Arap at hışmından er heybetinden
Yiğit ölür şanı kalır meydanda
Dolu verin koçyiğitler uyansın
İki hasım birbirine dayansın
Ak gövdeler kızıl kana boyansın
Kötülerin cam çıkar meydanda
Köroğlu der dünya ganidir gani
Koçyiğit uğruna koymuşum canı
Mert olan kazanır dünyada şanı
Yiğit olan nam kazanır meydanda

Köroğlu – Bu Dağın Yolları

Gel Ayvaz atlanıp gitme
Kıştır bu dağın yolları
Keleş'ten aldım haberi
Beştir bu dağın yolları
Yollarında diken biter
Düşmanın ardından yeter
Yamranıp yamranıp yatar
Leştir bu dağın yolları
Büker Demirc'oğlu büker
Yollarına çakıl döker
Atın nallarını söker
Taştır bu dağın yolları
Bir yanımız Harmandalı
Bir yanımız Zorlubeli
Bolu Beyi keser yolu
Şaştır bu dağın yolları
Bir yanından karlar yağar
Bir yanından dolu döğer
Arap atın kaddin eğer
Yaştır bu dağın yolları
Yücesinden şahin uçar
Bir yanından kervan geçer
Arap ata yanın açar
Güçtür bu dağın yolları
Köroğlu der derdim çoktur
Bu sözler bağrıma oktur
Köyü var şenliği yoktur
Boştur bu dağın yolları

Köroğlu – Bizim İller Çamlıbeller

Mürveti çok Hakk'ın nazargahısın
Bizim iller karlı dağlar aşkolsun
Gerçek erenlerin seyrangahısın
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun
Çayırlanır çimenlenir göllerin
Kan bulanık taşkın akar sellerin
Çoktur senin eğlenecek yerlerin
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun
Yollar kesen yavuz kurdun var mıdır
Beller kesen aslan merdin var mıdır
Çarh elinden hiçbir derdin var mıdır
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun
Bahar olup yeşil yaprak erince
Coşa gelir gönlüm seni görünce
Evvel baştan selam olsun varınca
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun
Er değildir seni görüp taşmayan
Gönül değil bir nefeste coşmayan
Köroğlu der Arap atlar aşmayan
Bizim iller Çamlıbeller aşkolsun

Köroğlu – Bizim Ellerin Beyleri

Bizim ellerin beyleri
Yakar kandili kandili
İçip aslana dönerler
Kadeh döndürü döndürü
Hem içerler hem kanarlar
Düşmana meydan ararlar
Arap atlara binerler
Boynun sündürü sündürü
Çürüdü gönlüm çürüdü
İçerde yürek eridi
Beylerin kolu yoruldu
Kılıç döndürü döndürü
Beyler neyleyip nidelim
Güzellere göç edelim
Meydanda at oynatalım
Boynun döndürü döndürü
Köroğlu der ki karıdım
İhtiyar oldum çürüdüm
At yoruldu ben yoruldum
Güzel bindiri bindiri

Köroğlu – Bir Yiğit Yalnız Başına

Bir yiğit yalnız başına
Beş yüz atlıya eş olmaz
Ne var ki ördek kuşunda
Suya girer de yaş olmaz
Eğdiğimiz hurma dalı
Yediğimiz oğul balı
Düşmeye gör koç Köroğlu
Düşenlere yoldaş olmaz
Yaman koç Köroğlu yaman
Kurtulursun yoktur güman
Elem çekme koç kahraman
Başa gelmedik iş olmaz

depresyon belirtileri Fitness Vücut Geliştirme bilgi rüya tabirleri Yemek Tarifleri Sitesi