Köroğlu – Bir Yiğit Benim Diyende

Bir yiğit benim diyende
Kaynayıp da coşmamalı
İşin icrasın bilmeyen
Hiç haddinden şaşmamalı
Kalmadı beyler malımdan
Kimse bilmez ahvalımdan
Güzelleri illerinden
Almayınca gelmemeli
Köroğlu der koç yiğitler
Hazırlansın Arap atlar
Sandığa giren yiğitler
Bu sandıktan çıkmamalı

Köroğlu – Beş Bin Liranın Sözü Mü Olur

Köroğlu bu küçük haracı nitsin
Beş bin liranın da sözü mü olur
Eğer haddi varsa çekilip gitsin
Beş bin liranın da sözü mü olur
Padişaha bile eğmeyiz başı
Göz pınarlarımızda kuruttuk yaşı
Başa yastık yaptık sivrice taşı
Beş bin liranın da sözü mü olur
Bilmeyen kaldı mı şu Köroğlu kim
Dağlar ülkesinde kanunsuz hakim
Var mıdır dünyada söylesin dengim
Beş bin liranın da sözü mü olur
Palamız keskindir keçeyi deler
Naramız dağları ikiye böler
Köroğlu böyle ham teklife güler
Beş bin liranın da sözü mü olur

Köroğlu – Benden Selam Olsun Cafer Paşa’ya

(Köroğlu)
Benden selam olsun Cafer Paşa'ya
Can ister ki bu firkata dayana
Şimdi yiğitliğin geldi sırası
Eğilip de öz kanını yalana
(Demircioğlu)
Şükür olsun yaradana çok şükür
Şükür ki serdarım geldi üstüme
Bu yarayla ölsem bile gam değil
Şükür ki Köroğlu'm geldi üstüme
(Köroğlu)
Ah edende gözden yaşı dökerim
Gazap etsem nice beller bükerim
Peg eder peglere arpa ekerim
Koçaklarım birbirinden talana
(Demircioğlu)
Bakmaz mısın tenden akan kanıma
Bir od düştü beyim şirin canıma
Bir haber gönderin Telli Hanım'a
Korkarım bir zeval gele dostuma
(Köroğlu)
Ruşen Ali'm der yüzünü göreyim
Düşmanımdan intikamım alayım
Hışma gelip şimdi kılıç çalayım
Kan bağırsak birbirine dolana

Köroğlu – Benden Selam Olsun Bolu Beyine

Benden Selam Olsun Bolu Beyi'ne
Çıkıp Su Dağlara Yaslanmalıdır
Ok Gıcırtısından Kalkan Sesinden
Dağlar Seda Verip Seslenmelidir
Düşman Geldi Bölük Bölük Dizildi
Alnımıza Kara Yazı Yazıldı
Delikli Demir Çıktı [Tüfek İcat Oldu] Mertlik Bozuldu
Eğri Kılıç Kında Paslanmalıdır
Köroğlu Düşer Mi Hele Şanından
Çoğunu Ayırır Er Meydanından
Kırat Köpüğünden Düşman Kanından
Çevrem Dolup Şalvar Islanmalıdır

Köroğlu – Benden Selam Olsun Bolu Beyi’ne 2

Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
Benim ile uğraşmaya dev gerek
Unvan para etmez harp meydanında
Kılıç keskin gerek bilek zor gerek
Düzüldü ağalar tam oldu beyler
Savaş meydanında koçyiğit terler
Yere düşer karpuz gibi kelleler
Palayı çekecek çetin er gerek
Yiğit savaş günü atından inmez
Değme koç yiğitler sözünden dönmez
Topuza palaya gürze güvenmez
Kurnaz iflah olmaz yiğitler gerek
Bir yiğit haykırıp meydana girse
Arka verip sığınacak yer gerek
Çamlıbel'de metin kale yapmıya
Kendi yiğit özü metin er gerek
Hey n'olanda oğlum Ayvaz n'olanda
Zor düşmanı bölük bölük bölende
Yiğit savaş divanında duranda
Dil tutulur dili tutar er gerek
Barhanayı Çamlıbel'de çözende
Sıra sıra yiğitleri düzende
Alayları bölük bölük bozanda
Orda sana barınacak yer gerek
Göğüs gerek arka vere dağlara
Hizmet gerek bahçeler bağlara
Korku vermek ağalara beylere
Onun için devlet gerek sur gerek
Eyvan gerek oturmaya yaz ile
Saki gerek mey doldura naz ile
Yiğitlere kumandayı saz ile
Vermek iç..

Köroğlu – Benden Selam Olsun (Titretir)

Benden selam olsun Cevher Paşa'ya
Şimdi keleşlerim seni titretir
Şeşberle gürz yağar yağmur misali
Yıkar Erzurum'u Van'ı titretir
Atlarım azgındır gemini almaz
Koçaklarım biribirinden yaramaz
Bedir yüzlü Ayvaz ferman dinlemez
Ünü gider Hindistan'ı titretir
Ruşen Ali'm der ki sözün alası
Acep bulunur mu derdin çaresi
Koçaklarım vardır devlete asi
Ünü gider Al'Osman'ı titretir

Köroğlu – Benden Selam Eylen (Neyleyim)

Benden selam eylen o bey babama
Ettiği aklımdan çıkmaz neyleyim
Öperim ellerin hanım ninemin
Demircioğlu bensiz gitmez neyleyim
Durman hey ağalar gelin meydana
Boyansın kılıçlar al kızıl kana
Bende mürüvvet yok kıyarım cana
İçerimden gamım gitmez neyleyim
Arap at altımda durmaz savaşır
Kılıcı çekersem gözler kamaşır
Benim ilen şimdi devler uğraşır
Sizin ilen işim bitmez neyleyim
Köroğlu'nu dersen bir genç aslandır
Demirc'oğlu yanında bir kahramandır
Dizdar der ki dövüşecek zamandır
Beş yüz atlı bana yetmez neyleyim
K

Köroğlu – Ben Yiğidi Bilmez Miyim

Dağ başını mesken kılmış
Ben yiğidi bilmez miyim
Cidasını ele almış
Ben yiğidi bilmez miyim
Yiğitliğin tarzı budur
Mah cemali olmuş bedir
İner Çamlıbel'den gelir
Ben yiğidi bilmez miyim
Yiğitler nara atanda
Tozu dumana katanda
Han Ayvaz'ım gürz atanda
Ben yiğidi bilmez miyim
Boyu uzun kendi ince
Kuş olur ata binince
Hoylu'm kavgaya girince
Ben yiğidi bilmez miyim
Yolkesen'im yolda dursun
Kervanlardan hesap sorsun
Hanlar hanı seni görsün
Ben yiğidi bilmez miyim
Yiğit giyer kanlı gömlek
Ahdine dokunmaz felek
Acemoğlu gelsin görek
Ben yiğidi bilmez miyim

Köroğlu – Ben Gönlümü Bilmez Miyim

Gayre bakma yüzün göster
Ben gönlümü bilmez miyim
Günde padişahlık ister
Ben gönlümü bilmez miyim
Yürü hey şeh nazın nazın
Edelim Hakk'a niyazın
Götürmez muhannet sözün
Ben gönlümü bilmez miyim
Şahinleyin yüksek uçar
Kaplan gibi kanlar saçar
Gökte buluttan nem kapar
Ben gönlümü bilmez miyim
Köroğlu der giden gelmez
Bir yaram vardır onulmaz
Attan cıvandan ayrılmaz
Ben gönlümü bilmez miyim

Köroğlu – Ben Bir Türkmen İdim (Ağlama)

Ben bir Türkmen idim geldim yabandan
Haberini aldım ben bir çobandan
Beş yüz koyun verdim aldım babandan
Alnı top başı tel yeşil ağlama
Vardım gördüm kumru gibi oturur
Ak elini al kınalara batırır
Kırat bizim ikimizi götürür
Başı turna teli Ayvaz ağlama
Geç de gidelim harmana yukarı
Akar leblerinin balı şekeri
Çökerse Ayvaz'ın kahrı çökeri
Alnı top kaküllü yeşil ağlama
Gel Ayvaz'ım bu dağlara gidelim
Bile ağlayalım bile gülelim
Fırat nehrinden murat alalım
Başı telli turnam Ayvaz ağlama
Geç gidelim biz harmandan beriye
Yüreğimde yağ komayıp eriye
Şimdi anan baban gelir geriye
Başı telli turnam Ayvaz ağlama

Köroğlu – Ben Bir Köroğlu’yum

Ben bir Köroğlu'yum dağda gezerim
Esen rüzgarlardan hile sezerim
Demir külünk ile başın ezerim
Kervanı görünce kızar tozarım
Tokat kervanından aldım bakırı
İncitmeyin fukarayı fakiri
Tuna seli gibi boz ırakıyı
İçin beyler için kervan gelince
İçin efeler için ta gün doğunca
Yokuşa çıkarken keklik sekişli
İnişe inerken tavşan büküşlü
Düşmanı görünce kuzgun bakışlı
Yetişin yetişin kervan gelince
Yetişin yetişin ta gün doğunca

Köroğlu – Belindedir Altın Divit

Belindedir altın divit
Cihana verirdi öğüt
Sözü mertti kendi yiğit
Demircioğlum yerinde mi
Çamlıbel'in şen dağında
Sular akar ayağında
Döne kızın yanağında
Çifte benler yerinde mi
Köroğlu der öğündüğüm
Taşlar alıp dövündüğüm
Arka verip sığındığım

Köroğlu – Behey Beyler Ben İspir’im

Hey ağalar yüce dağın salında
Avlar iken ben İspir'im aldırdım
Gözlerim kaldı anın hayalinde
Behey beyler ben İspir'im aldırdım
Geldi geçti Keçeli'ye konmadı
Havalandı gökyüzünden inmedi
Makatara saldım geri dönmedi
Behey beyler ben İspir'im aldırdım
İndim ben de dost yurduna göçürdüm
Safi hayat soğuk sular içirdim
Gülüp oynar iken elden uçurdum
Behey beyler ben İspir'im aldırdım
Köroğlu der gözlerinin karası
Onulmadı yüreğimin yarası
Biri şahin biri İspir yarası
Behey beyler ben İspir'im aldırdım

Köroğlu – Behey Ala Gözlü Dilber

Behey ala gözlü dilber
Benim aklım yerindedir
Ben severim sen kaçarsın
İman senin nerendedir
Karşımızda karlı dağlar
Bağban sözü olur bağlar
Benim gönlüm ahdı beyler
Doğru menzil sürendedir
Kaşların kurulu yaydır
Cemalin bedr olmuş aydır
Bahçeye girmek kolaydır
Hesap gülü derendedir
Derviş bellidir tacından
Yürek incinmez acından
Gidi rakibin ucundan
Garip baykuş virandadır
Köroğlu der ey övdüğüm
Daim hayalin kovduğum
Suç sende değil sevdiğim
Sana gönül verendedir
Kör

Köroğlu – Başı Telli Canım Ayvaz Ağlama

Gel gidelim Karaman'a yukarı
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Çok ağlama başa sevda getürür
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Gel geçelim Karaman'ı beriden
Körpe kuzu idin aldım sürüden
Kasap baban duyar gelir beriden
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Görünüyor Çamlıbel'in illeri
Bahçesinde açılmıştır gülleri
Ne dökülür gözlerinin selleri
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Gel gidelim Karaman'dan aşağı
Sar beline şallı Acem kuşağı
Sana derler Çamlıbel'in uşağı
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Koç Köroğlu derler Ayvaz adıma
Düşenler kurtulmaz benim yadıma
Merhametin yok mu bu feryadıma
Başı telli canım Ayvaz ağlama

Köroğlu – Baka Zahman Görünür Mü

Katar katar gelen turnam
Baka zahman görünür mü
Derde derman katar turnam
Baka zahman görünür mü
Ne ötersin yana yana
Avazın kar etti cana
Çık havaya döne döne
Baka zahman görünür mü
Kanadının ucu eğri
Delinir aşıkın bağrı
Vara bizim ele doğru
Baka zahman görünür mü
Kanadının ucu burma
Ölürsem karşımda durma
Gözlerin sevdiğim turna
Baka zahman görünür mü
Niçün Köroğlu der niçün
Bağışla aşıkın suçun
Yavru turna başın içün
Baka zahman görünür mü

Köroğlu – Bağdat’a Sefer Edenler (Hoylu’m)

(Aldı Şirin Döne)
Bağdat'a sefer edenler
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
Turna teline gidenler
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
Bağdat'a sefer eyledim
Hoylu'm da kaldı gelmedi
Acem ile ceng eyledim
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Düğünü bozup gidenler
Badeyi süzüp gidenler
Acem ile ceng edenler
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
Ne söylersin emmim kızı
Yüreğimi burar sızı
Böyleymiş kara yazı
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Benim başım ne belalı
Evvelden bahtım karalı
Yoksa ağır mı yaralı
Hoylu'm nic'oldu gelmedi
(Aldı Köroğlu)
Karşı dursam belasına
Merhem olsam yarasına
Dönemedi sılasına
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Hepiniz ağalı beyli
Ben yanarım yürek dağlı
Kurban olam koç Köroğlu
Hoylum nic'oldu gelmedi
(Aldı Koroğlu)
Kan ile yoğrulmuş binam
Daha ben ateşte yanam
Ne söyleyim Şirin Döne'm
Hoylu'm da kaldı gelmedi
(Aldı Şirin Döne)
Depeledin Bağdat Mısır
Bağışl..

Köroğlu – Ayvazı’m Nerede Kenan Ne Oldu

Gözlerim yollara kaldı takıldı
Ayvazı'm nerede Kenan ne oldu
Köroğlu'nun gitti başından aklı
Ayvazı'm nerede Kenan ne oldu
Bu da düşmanların başka fendi mi
Yiğit Ayvazıma merhum dendi mi
Felek talihimi acep yendimi
Ayvazı'm nerde Kenan ne oldu
Kırılmışa döndü kanadım kolum
Birisi gülümdü biri bülbülüm
Karardı yıldızım kapandı yolum
Ayvazı'm nerede Kenan ne oldu
Bolu Beyi yoksa kurdu mu tuzak
Yolu tıkadı mı bir sürü kazak
Karanlık bastırdı kasaba uzak
Ayvazı'm nerede Kenan ne oldu

Köroğlu – Ayvaz Geliyor (Muştuluk Olsun)

Muştuluk olsun dağlara
Şen olun Ayvaz geliyor
Selam olsun servilere
Şen olun Ayvaz geliyor
Takınır çifte bıçaklar
Salınır sırma saçaklar
Yeryüzündeki çiçekler
Açılın Ayvaz geliyor
Çiğdemin ömrü tez biter
Alay alay nergis biter
Karanfil bahçede biter
Takının Ayvaz geliyor
Param param taşlar olur
Yardımcısı kuşlar olur
Dervişler dervişan olur
Şal geyin Ayvaz geliyor
Köroğlu der hey ağalar
Çekinir fener maşalar
Yol üstündeki kayalar
Çekilin Ayvaz geliyor

Köroğlu – Ayvaz Benim Senden Yana

Ayvaz benim senden yana
Kurban olam şirin cana
Sağda duran Köse Kenan
Vur diyende vurmaz mısın
Kır diyende kırmaz mısın
Ayvaz'ın kolları bağlı
Ciğerciğim oda dağlı
Sol tarafta Demircioğlu
Vur diyende vurmaz mısın
Kır diyende kırmaz mısın
Köroğlu'm söylüyor zatı
Ülkelerde vardır methi
Acemoğlu sür Kırat'ı
Vur diyende vurmaz mısın
Kır diyende kırmaz mısın

Köroğlu – Ayvaz (Siyah Kaküllerin)

Siyah kaküllerin dökmüş
Kızıl güllere güllere
Ala gözlerin dikmiş
İnce yollara yollara
Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere, bellere
Doldur elinden içeyim
Mest olup serden geçeyim
Seninle bile göçeyim
Çamlıbellere, bellere
Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere, bellere
Okursun aşkın kitabın
Komadın aşıkın tabın
Akıttın çeşmimin abın
Döndü sellere sellere
Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere, bellere
Aşıklara vardır meyli
Riyazet etmiştir hayli
Ben Mecnun olsam sen Leyli
Düşüp çöllere çöllere
Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere, bellere
Köroğlu der budur dedim
Sarardı çehre-i zerdim
Şu benim nihai derdim
Düştü dillere dillere
Gel Ayvaz'ım dolaşalım
Çamlıbellere, bellere

Köroğlu – Arkam Sensin Kalam Sensin

Hemen mevla ile sana güvendim
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Yoktur senden gayrı kolum kanadım
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Sana derim sana ey ulu yaylam
Meğer başım alam ilinden gidem
Okum senden yayım sendedir cidam
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Yüce yüce tepesinden yol aşan
Gitmez oldu gönlümüzden endişen
Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Hep sınadım Osmanlının alını
Bulamadım bir kez gönlüm alanı
Anacağız sevdiğimin halını
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Köroğlu der tepelerden bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Bunca yıldır hasretini çekerim
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Köro

Köroğlu – Arkam Sensin Kalam Sensin

Hemen mevla ile sana güvendim
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Yoktur senden gayrı kolum kanadım
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Sana derim sana ey ulu yaylam
Meğer başım alam ilinden gidem
Okum senden yayım sendedir cidam
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Yüce yüce tepesinden yol aşan
Gitmez oldu gönlümüzden endişen
Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Hep sınadım Osmanlının alını
Bulamadım bir kez gönlüm alanı
Anacağız sevdiğimin halını
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey
Köroğlu der tepelerden bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Bunca yıldır hasretini çekerim
Arkam sensin kalam sensin dağlar hey

Köroğlu – Arabistan Çöllerinde Gezerken

Arabistan çöllerinde gezerken
Bana rast geldi orada dört gidi
Biri Urum biri Fellah biri Tat
Öbürü de benzer idi Kürt gidi
Hiç biri de bilmez benim halimden
Gözlerim kan doldu korkmam ölümden
Biri mızrağ (ı) yeğin aldı elimden
Öbürü de koltuğuna dürt gidi
Biri ata bindi meydan eyledi
Biri yükseğinden seyran eyledi
Biri soydu kendin uryan eyledi
Öbürü der edep yerin ört gidi
Bilmez misin Köroğlu'nun huyunu
Şimdi açar söze türlü oyunu
Hak yaratmış sizin gibi koyunu
Yese gerek benim gibi kurt gidi

Köroğlu – Aman Usta Çabuk Kayır Sazımı

(Köroğlu)
Arzu edip Çamlıbel'den gelmişim
Arayı arayı seni bulmuşum
Sazım kırılınca melul kalmışım
Aman usta çabuk kayır sazımı
(Sazcı)
Çamlıbel elinden dolandın geldin
Arayı arayı yerimi buldun
Ne sevdaya yeldin sazını kırdın
Başım kalabalık götür sazını
(Köroğlu)
Sazımı yüksekten kalktım indirdim
İndirdim de sağ dizime bindirdim
Bir keyfe geldim de vurdum sındırdım
Aman usta çabuk kayır sazımı
(Sazcı)
Çamlıbel'in önü bir uzun yazı
İçinde yayılır ördeği kazı
İşim gayet çoktur uzatma sözü
Başım kalabalık götür sazını
(Köroğlu)
Ben de çıktım yüce dağlar başına
Mail oldum çırağının kaşına
Sedef döşetirim sazın döşüne
Aman usta çabuk kayır sazımı
Urum'dan Mısır'a gitti ünümüz
Bizi eğlendirme dardır günümüz
Çamlıbel'e doğru gider yönümüz
Aman usta çabuk kayır sazımı
Sana derim sazcı sazımı kayır
İyiyi kötüyü usta sen ayır
Yapacağın bu iş değildir ağır
Aman usta çabuk kayır sazımı
Çadır kurdum Çamlıbel'in düzüne
Mail oldum çırağının gözüne
Sırma sedef döşe sazı..

Köroğlu – Aman Güzel İnsaf Eyle De Bana

Canım benden ak göğsünü saklarsın
Tenhalarda ak gerdanın açarsın
Canım benden ne kem gördün kaçarsın
Aman güzel insaf eyle de bana
Aman dilber melek misin nur musun
Aman dilber Cennetteki hur musun
Söyle bana sonuna dek yar mısın
Aman güzel insaf eyle de bana
Köroğlu'dur Çamlıbel'in aslanı
Şekerle kaymakla besler hep seni
Senden ister bir pehlivan oğlanı
Aman güzel insaf eyle de bana

Köroğlu – Alma Gözlü Kız Yeleli Kırat Gel

Bir at gördüm Silistre'nin ilinde
Alma gözlü kız yeleli Kırat gel
Ne bend oldun lekelerin elinde
Alma gözlü kız yeleli Kırat gel
Kır'a binmek iyi gelir uğura
Hay edende dağı taşı yoğura
Başı küçük boynu benzer puhura
Alma gözlü kız yeleli Rırat gel
Büyüktür gövdesi küçüktür başı
Altıdan yediye giriyor yaşı
Çamlıbel'de kaldı küçük kardaşı
Alma gözlü kız yeleli Kırat gel
Ahırda kalır mı arpa sehere
Üzengiler ne yakışır eğere
Koçaklarım saldı beni kahıra
Alma gözlü kız yeleli Kırat gel
Kırat'a akşamdan verdim yemini
Öfkesinden küt küt gever gemini
Köroğlu üstünde sürer demini
Alma gözlü kız yeleli Kırat gel

Köroğlu – Ala Da Boz Dumanlı Karlı Dereler

Ala da boz dumanlı karlı dereler
Saat çukurunun (Şahım) mamur çağları
Her seher her sabah (Şahım) öter bülbüller
Dağlardan geliyor (Şahım) kuş sedaları
Almanın iyisini yüke dutarlar
Çürüğün seçerler (Şahım) soyar atarlar
Kızınan gelini (Şahım) bir mi dutarlar
Yayladan geliyor (Şahım) hub sedaları
Köroğlu geliyor (Şahım) kenan elinden
Kalkanı elinde (Şahım) kılıç belinde
Nice koç yiğitler (Şahım) sağı solunda
Sahradan geliyor (Şahım) koç sedaları

Köroğlu – Al Giderim (Kaçma Yek Çeşim)

Kaçma hey Yek Çeşim kaçma
Kolu bağlı al giderim
Koç Kır-Atı alıp gitme
Seni bağlar al giderim
Koyver gelsin Kır-Atımı
Ben bilirim kıymatını
Alırım senden ahdımı
Seni bağlar al giderim
Sen dev olsan güleşirim
Aslan olsan uğraşırım
İşte geldim dövüşürüm
Seni tutar al giderim
Saçarım çöle kanını
Alırım tatlı canını
Sen duymadın mı ünümü
Şimdi bağlar al giderim
Köroğlu'yum bu illerde
Şanım söylenir dillerde
Geldim sizi bu çöllerde
Kolu bağlı al giderim

Köroğlu – Akar Abıhayat Biter Yemişler

Akar abıhayat biter yemişler
Aslan gibi bu dağlarda kalmalı
Yürü oğlum burda aslanlar yatar
Aslan yatağında aslan olmalı
Yarın burdan kalkıp gitmeli düze
Allah yardım ede burada bize
Almalı kervanı çıkmalı yüze
Bu dağlarda mesken tutup kalmalı
Topuzu çekmeli yola durmalı
Bezirgan bozmalı çerçi vurmalı
Sonunu düşünme n'olup n'olmalı
Kovan aslan gibi alıp gelmeli
Deli Yusuf derler benim adıma
Rahmetme bir kulun asla dadına
İşte nasihatım budur zatına
Kesmeli kervanı alıp gelmeli

depresyon belirtileri Fitness Vücut Geliştirme bilgi rüya tabirleri Yemek Tarifleri Sitesi